This website collects and stores your anonymized IP address (see Privacy policy) and uses cookies. By continuing to browse the site, you accept our use of cookies.

Places within 10 km around `Izbat Janayuti

Browse all places in Egypt within a radius of 10 km around `Izbat Janayuti.

137 places found in Egypt within 10 km around `Izbat Janayuti.

You can reduce or expand the radius of your search of places around `Izbat Janayuti: 5 km15 km

Places 10 km around `Izbat Janayuti

137 places found in Egypt within 10 km around `Izbat Janayuti.
Places in the regional area of `Izbat Janayuti
PlacePopulationDistanceRoute
`Izbat Hajar an Nawatiyah ‘Izbat Ḩajar an Nawātīyah-0.4 km 0.3 mishow
Sakan as Salihiyah al Jadidah Sakan aş Şāliḩīyah al Jadīdah-0.7 km 0.4 mishow
Az Zahiriyah Az̧ Z̧āhirīyah-0.8 km 0.5 mishow
`Izbat Salam ‘Izbat Salām-0.9 km 0.5 mishow
`Izbat Hijazi ‘Izbat Ḩijāzī-1.0 km 0.6 mishow
`Izbat `Ali Abu Sulayman ‘Izbat ‘Alī Abū Sulaymān-1.3 km 0.8 mishow
Flaminj Flaminj-1.4 km 0.9 mishow
`Izbat al Hajj Abu Zayd Khalifah ‘Izbat al Ḩājj Abū Zayd Khalīfah-1.5 km 0.9 mishow
Asid Āsīd-1.5 km 0.9 mishow
Alexandria Alexandria3,811,5161.6 km 1.0 mishow
Green Plaza Green Plaza-1.6 km 1.0 mishow
Al Mahrusah Al Maḩrūsah-1.6 km 1.0 mishow
`Izbat al Qal`ah ‘Izbat al Qal‘ah-1.7 km 1.1 mishow
`Izbat Yusuf Dana ‘Izbat Yūsuf Danā-1.9 km 1.2 mishow
As Subhiyah Aş Şubḩīyah-2.0 km 1.3 mishow
Bulkili Būlkilī-2.1 km 1.3 mishow
Bakus Bākūs-2.2 km 1.3 mishow
Sammuhah Sammūḩah-2.2 km 1.3 mishow
`Izbat al Warshah ‘Izbat al Warshah-2.3 km 1.4 mishow
Rushdi Rushdī-2.4 km 1.5 mishow
Saba Basha Sābā Bāshā-2.4 km 1.5 mishow
`Izbat Shamma` al Wastaniyah ‘Izbat Shammā‘ al Wasţānīyah-2.5 km 1.5 mishow
Stanli Stānlī-2.5 km 1.5 mishow
Smouha Smouha-2.5 km 1.5 mishow
Mustafa Basha Muşţafá Bāshā-2.6 km 1.6 mishow
`Izbat Mansi ‘Izbat Mansī-2.6 km 1.6 mishow
`Izbat Sakinah ‘Izbat Sakīnah-2.7 km 1.7 mishow
`Izbat an Nasiriyah ‘Izbat an Nāşirīyah-2.7 km 1.7 mishow
`Izbat Halash ‘Izbat Halash-2.7 km 1.7 mishow
Shari` ash Shahid Ahmad Isma`il Shāri‘ ash Shahīd Aḩmad Ismā‘īl-2.7 km 1.7 mishow
San Istifanu Sān Istifānū-2.8 km 1.8 mishow
Sidi Jabir Sīdī Jābir-2.8 km 1.8 mishow
`Izbat `Abd al Mun`im Riyad ‘Izbat ‘Abd al Mun‘im Riyāḑ-2.9 km 1.8 mishow
`Izbat Muhsin Basha ‘Izbat Muḩsin Bāshā-3.1 km 1.9 mishow
`Izbat al Matar ‘Izbat al Maţār-3.1 km 1.9 mishow
Al Madinah al Jami`iyah Al Madīnah al Jāmi‘īyah-3.2 km 2.0 mishow
`Izbat al Bahr ‘Izbat al Baḩr-3.2 km 2.0 mishow
Cleopatra Cleopatra-3.3 km 2.0 mishow
Ar Raml Ar Raml-3.4 km 2.1 mishow
Isburtinj Isbūrtinj-3.6 km 2.3 mishow
`Izbat ad Dirbalah ‘Izbat ad Dirbalah-3.7 km 2.3 mishow
`Izbat Tantawi ‘Izbat Ţanţāwī-3.8 km 2.4 mishow
`Izbat Zaqzuq ‘Izbat Zaqzūq-3.9 km 2.4 mishow
`Izbat al Jami` ‘Izbat al Jāmi‘-4.0 km 2.5 mishow
`Izbat al Maraghi ‘Izbat al Marāghī-4.1 km 2.5 mishow
`Izbat al Falaki ‘Izbat al Falakī-4.1 km 2.5 mishow
Kabu Kābū-4.2 km 2.6 mishow
Al Ibrahimiyah Al Ibrāhīmīyah-4.3 km 2.7 mishow
`Izbat Far`awn ‘Izbat Far‘awn-4.3 km 2.7 mishow
Al Hadrah Al Ḩaḑrah-4.5 km 2.8 mishow
`Izbat as Subhiyah ‘Izbat aş Şubḩīyah-4.8 km 3.0 mishow
`Izbat Mirzah ‘Izbat Mirzah-4.9 km 3.0 mishow
Camp Cesar District Camp Cesar District-4.9 km 3.0 mishow
Ambruzu Ambrūzū-5.0 km 3.1 mishow
`Izbat Sa`d Ghanim ‘Izbat Sa‘d Ghānim-5.0 km 3.1 mishow
Sharikat an Nil lil Kibrit Sharikat an Nīl lil Kibrīt-5.0 km 3.1 mishow
`Izbat Kardun ‘Izbat Kardūn-5.1 km 3.2 mishow
Al Qaryah al `Ashirah Abis Al Qaryah al ‘Āshirah Abīs-5.2 km 3.2 mishow
Ad Duraysah Ad Duraysah-5.2 km 3.2 mishow
Wabur al Miyah Wābūr al Miyāh-5.2 km 3.3 mishow
Ghayt as Sa`idi Ghayţ aş Şa‘īdī-5.3 km 3.3 mishow
`Izab ath Thalathin ‘Izab ath Thalāthīn-5.3 km 3.3 mishow
Ash Shatibi Ash Shāţibī-5.4 km 3.3 mishow
Sidi Bishr Sīdī Bishr-5.4 km 3.4 mishow
`Izbat Nadi as Sayd ‘Izbat Nādī aş Şayd-5.6 km 3.5 mishow
`Izbat Nubar Basha ‘Izbat Nūbār Bāshā-5.7 km 3.5 mishow
`Izbat ash Shami ‘Izbat ash Shāmī-5.7 km 3.6 mishow
`Ezbet Umm Sin el- Fuqaniya ‘Ezbet Umm Sin el- Fûqâniya-5.9 km 3.7 mishow
`Izbat at Tiru ‘Izbat at Tīrū-6.1 km 3.8 mishow
`Izbat Badwani ‘Izbat Badwānī-6.2 km 3.8 mishow
Muharram Bey Muḩarram Bey-6.3 km 3.9 mishow
Al Qaryah as Sabi`ah Al Qaryah as Sābi‘ah-6.4 km 4.0 mishow
Azarita District Azarita District-6.4 km 4.0 mishow
Khurshid Khūrshīd-6.5 km 4.0 mishow
`Izbat at Tawfiqiyah ‘Izbat at Tawfīqīyah-6.5 km 4.0 mishow
`Izbat Khurshid al Qibliyah ‘Izbat Khūrshīd al Qiblīyah-6.5 km 4.1 mishow
`Izbat al `Abid ‘Izbat al ‘Abīd-6.6 km 4.1 mishow
Kawm ad Dikkah Kawm ad Dikkah-6.6 km 4.1 mishow
`Izbat Hasanayn ‘Izbat Ḩasanayn-6.7 km 4.2 mishow
`Ezbet Yusef-el-`Abd ‘Ezbet Yûsef-el-‘Abd-6.8 km 4.2 mishow
Mahattat Misr Maḩaţţat Mişr-7.0 km 4.3 mishow
`Izbat al `Amrawi al Kubra ‘Izbat al ‘Amrāwī al Kubrá-7.0 km 4.4 mishow
Al Qaryah al Ula Al Qaryah al Ūlá-7.1 km 4.4 mishow
`Izbat Karamillah ‘Izbat Karamillah-7.2 km 4.5 mishow
Ghurbal Ghurbāl-7.2 km 4.5 mishow
Al `Attarin Al ‘Aţţārīn-7.4 km 4.6 mishow
Al Mandarah Al Mandarah-7.4 km 4.6 mishow
`Izbat al Birins al Bahriyah ‘Izbat al Birins al Baḩrīyah-7.4 km 4.6 mishow
Ghayt al `Adhb Ghayţ al ‘Adhb-7.7 km 4.8 mishow
Qaryah Khamsah/Arba`ah Qaryah Khamsah/Arba‘ah-7.8 km 4.8 mishow
Karmus Karmūs-7.8 km 4.8 mishow
`Izbat Hawd `Asharah ‘Izbat Ḩawḑ ‘Asharah-7.8 km 4.9 mishow
Bab Sidrah Bāb Sidrah-7.8 km 4.9 mishow
`Izbat ath Thawrah ‘Izbat ath Thawrah-7.9 km 4.9 mishow
Abu ad Dirda' Abū ad Dirdā’-7.9 km 4.9 mishow
Qaryah Thalathah/Sab`ah Qaryah Thalāthah/Sab‘ah-7.9 km 4.9 mishow
Qaryah Arba`ah/Sab`ah Qaryah Arba‘ah/Sab‘ah-7.9 km 4.9 mishow
`Izbat Munir ‘Izbat Munīr-8.0 km 5.0 mishow
Qaryah Qaryah-8.0 km 5.0 mishow
`Izbat Farhad ‘Izbat Farhād-8.0 km 5.0 mishow
Qaryat Ithnayn/Sab`ah Qaryat Ithnayn/Sab‘ah-8.1 km 5.0 mishow
Al Manshiyah Al Manshīyah-8.1 km 5.0 mishow
Qaryah Wahid/Sab`ah Qaryah Wāhid/Sab‘ah-8.1 km 5.1 mishow
Al Laban Al Labān-8.3 km 5.2 mishow
`Izbat as Suriyah Thalathah/Wahid ‘Izbat as Sūrīyah Thalāthah/Wāḩid-8.3 km 5.2 mishow
Ar Rawdah al Jadidah Ar Rawḑah al Jadīdah-8.3 km 5.2 mishow
Masakin at Tubjiyah Masākin aţ Ţūbjīyah-8.4 km 5.2 mishow
`Izbat Dayf ‘Izbat Ḑayf-8.4 km 5.2 mishow
`Izbat Dibbanah ‘Izbat Dibbānah-8.5 km 5.3 mishow
Al Jumruk Al Jumruk-8.5 km 5.3 mishow
Al Qaryah ar Rabi`ah ar Ra'isiyah Al Qaryah ar Rābi‘ah ar Ra’īsīyah-8.5 km 5.3 mishow
Al Muntazah Al Muntazah-8.6 km 5.3 mishow
At Tamtaniyah At Tamtanīyah-8.6 km 5.4 mishow
Kawm ash Shaqafah Kawm ash Shaqāfah-8.7 km 5.4 mishow
Al Anfushi Al Anfūshī-8.7 km 5.4 mishow
`Izbat al `Arab ‘Izbat al ‘Arab-8.7 km 5.4 mishow
Masakin Suq al Jum`ah Masākin Sūq al Jum‘ah-8.8 km 5.5 mishow
Mina al Basal Mīnā al Başal-8.9 km 5.5 mishow
Ra's at Tin Ra’s at Tīn-8.9 km 5.6 mishow
`Izbat Hawd Ithna `Ashar ‘Izbat Ḩawḑ Ithnā ‘Ashar-9.0 km 5.6 mishow
Al `Izbah al Jadidah Al ‘Izbah al Jadīdah-9.1 km 5.6 mishow
Kafr `Ushri Kafr ‘Ushrī-9.1 km 5.7 mishow
Manshiyat al Awqaf Manshīyat al Awqāf-9.1 km 5.7 mishow
`Izbat al Busah ‘Izbat al Būşah-9.2 km 5.7 mishow
Qaryah Thalathat `Ashar/Arba`ah Qaryah Thalāthat ‘Ashar/Arba‘ah-9.5 km 5.9 mishow
Al Ma`murah Al Ma‘mūrah-9.5 km 5.9 mishow
`Izbat al Islah az Zira`i ‘Izbat al Işlāḩ az Zirā‘ī-9.6 km 6.0 mishow
Qaryah Ithna `Ashar/Arba`ah Qaryah Ithnā ‘Ashar/Arba‘ah-9.6 km 6.0 mishow
`Izbat Arba`ah/Tis`ah ‘Izbat Arba‘ah/Tis‘ah-9.6 km 6.0 mishow
`Izbat Shibil ‘Izbat Shibil-9.7 km 6.0 mishow
Qaryah Arba`at `Ashar/Arba`ah Qaryah Arba‘at ‘Ashar/Arba‘ah-9.7 km 6.0 mishow
`Izbat Arba`ah/Sab`ah ‘Izbat Arba‘ah/Sab‘ah-9.7 km 6.0 mishow
Al Qabbari Al Qabbārī-9.8 km 6.1 mishow
`Izbat ath Thalathah ‘Izbat ath Thalāthah-9.8 km 6.1 mishow
Naj` al `Arab Naj‘ al ‘Arab-9.9 km 6.1 mishow
`Izbat ad Dal`i ‘Izbat aḑ Ḑal‘ī-9.9 km 6.1 mishow
`Izbat Ibrahim Musa ‘Izbat Ibrāhīm Mūsá-10.0 km 6.2 mishow

You can reduce or expand the radius of your search of places around `Izbat Janayuti: 5 km15 km