This website collects and stores your anonymized IP address (see Privacy policy) and uses cookies. By continuing to browse the site, you accept our use of cookies.

Places within 10 km around Bulkili

Browse all places in Egypt within a radius of 10 km around Bulkili.

122 places found in Egypt within 10 km around Bulkili.

You can reduce or expand the radius of your search of places around Bulkili: 5 km15 km

Places 10 km around Bulkili

122 places found in Egypt within 10 km around Bulkili.
Places in the regional area of Bulkili
PlacePopulationDistanceRoute
Rushdi Rushdī-0.4 km 0.2 mishow
Stanli Stānlī-0.4 km 0.3 mishow
Saba Basha Sābā Bāshā-0.7 km 0.4 mishow
Mustafa Basha Muşţafá Bāshā-0.9 km 0.5 mishow
Flaminj Flaminj-0.9 km 0.6 mishow
Bakus Bākūs-1.3 km 0.8 mishow
Sidi Jabir Sīdī Jābir-1.4 km 0.9 mishow
Az Zahiriyah Az̧ Z̧āhirīyah-1.6 km 1.0 mishow
Shari` ash Shahid Ahmad Isma`il Shāri‘ ash Shahīd Aḩmad Ismā‘īl-1.6 km 1.0 mishow
Alexandria Alexandria3,811,5161.7 km 1.1 mishow
`Izbat Hajar an Nawatiyah ‘Izbat Ḩajar an Nawātīyah-1.8 km 1.1 mishow
Cleopatra Cleopatra-2.0 km 1.2 mishow
Smouha Smouha-2.0 km 1.2 mishow
`Izbat Janayuti ‘Izbat Janāyūtī-2.1 km 1.3 mishow
San Istifanu Sān Istifānū-2.1 km 1.3 mishow
`Izbat Hijazi ‘Izbat Ḩijāzī-2.1 km 1.3 mishow
`Izbat al Hajj Abu Zayd Khalifah ‘Izbat al Ḩājj Abū Zayd Khalīfah-2.1 km 1.3 mishow
Sammuhah Sammūḩah-2.2 km 1.4 mishow
`Izbat Salam ‘Izbat Salām-2.3 km 1.4 mishow
Isburtinj Isbūrtinj-2.5 km 1.5 mishow
Sakan as Salihiyah al Jadidah Sakan aş Şāliḩīyah al Jadīdah-2.6 km 1.6 mishow
`Izbat Yusuf Dana ‘Izbat Yūsuf Danā-2.6 km 1.6 mishow
Asid Āsīd-2.7 km 1.7 mishow
`Izbat `Ali Abu Sulayman ‘Izbat ‘Alī Abū Sulaymān-2.8 km 1.7 mishow
Al Mahrusah Al Maḩrūsah-2.9 km 1.8 mishow
Al Madinah al Jami`iyah Al Madīnah al Jāmi‘īyah-3.0 km 1.8 mishow
As Subhiyah Aş Şubḩīyah-3.0 km 1.8 mishow
Green Plaza Green Plaza-3.0 km 1.9 mishow
Al Ibrahimiyah Al Ibrāhīmīyah-3.3 km 2.0 mishow
Ar Raml Ar Raml-3.3 km 2.1 mishow
`Izbat Mansi ‘Izbat Mansī-3.4 km 2.1 mishow
`Izbat Shamma` al Wastaniyah ‘Izbat Shammā‘ al Wasţānīyah-3.5 km 2.2 mishow
`Izbat Halash ‘Izbat Halash-3.6 km 2.2 mishow
`Izbat al Qal`ah ‘Izbat al Qal‘ah-3.6 km 2.2 mishow
`Izbat al Matar ‘Izbat al Maţār-3.7 km 2.3 mishow
Camp Cesar District Camp Cesar District-3.8 km 2.3 mishow
`Izbat `Abd al Mun`im Riyad ‘Izbat ‘Abd al Mun‘im Riyāḑ-3.8 km 2.4 mishow
`Izbat Tantawi ‘Izbat Ţanţāwī-3.8 km 2.4 mishow
`Izbat ad Dirbalah ‘Izbat ad Dirbalah-3.9 km 2.4 mishow
`Izbat al Jami` ‘Izbat al Jāmi‘-3.9 km 2.4 mishow
Kabu Kābū-4.0 km 2.5 mishow
Al Hadrah Al Ḩaḑrah-4.2 km 2.6 mishow
`Izbat al Warshah ‘Izbat al Warshah-4.3 km 2.7 mishow
`Izbat Muhsin Basha ‘Izbat Muḩsin Bāshā-4.4 km 2.7 mishow
Ash Shatibi Ash Shāţibī-4.4 km 2.7 mishow
Wabur al Miyah Wābūr al Miyāh-4.6 km 2.9 mishow
`Izbat Zaqzuq ‘Izbat Zaqzūq-4.7 km 2.9 mishow
`Izbat Sakinah ‘Izbat Sakīnah-4.7 km 2.9 mishow
`Izbat an Nasiriyah ‘Izbat an Nāşirīyah-4.7 km 2.9 mishow
`Izbat as Subhiyah ‘Izbat aş Şubḩīyah-4.7 km 3.0 mishow
`Izbat al Bahr ‘Izbat al Baḩr-4.8 km 3.0 mishow
Ambruzu Ambrūzū-4.8 km 3.0 mishow
`Izbat al Falaki ‘Izbat al Falakī-4.8 km 3.0 mishow
`Izbat Far`awn ‘Izbat Far‘awn-4.9 km 3.0 mishow
Sharikat an Nil lil Kibrit Sharikat an Nīl lil Kibrīt-5.0 km 3.1 mishow
Ghayt as Sa`idi Ghayţ aş Şa‘īdī-5.1 km 3.1 mishow
Ad Duraysah Ad Duraysah-5.3 km 3.3 mishow
Sidi Bishr Sīdī Bishr-5.3 km 3.3 mishow
Azarita District Azarita District-5.5 km 3.4 mishow
Kawm ad Dikkah Kawm ad Dikkah-5.8 km 3.6 mishow
Muharram Bey Muḩarram Bey-5.8 km 3.6 mishow
`Izbat al Maraghi ‘Izbat al Marāghī-5.9 km 3.6 mishow
`Izbat at Tiru ‘Izbat at Tīrū-5.9 km 3.7 mishow
`Ezbet Umm Sin el- Fuqaniya ‘Ezbet Umm Sin el- Fûqâniya-5.9 km 3.7 mishow
`Izbat Nadi as Sayd ‘Izbat Nādī aş Şayd-6.0 km 3.7 mishow
`Izbat Kardun ‘Izbat Kardūn-6.1 km 3.8 mishow
`Izbat Sa`d Ghanim ‘Izbat Sa‘d Ghānim-6.3 km 3.9 mishow
Mahattat Misr Maḩaţţat Mişr-6.3 km 3.9 mishow
`Izbat Mirzah ‘Izbat Mirzah-6.4 km 4.0 mishow
`Izbat ash Shami ‘Izbat ash Shāmī-6.5 km 4.0 mishow
Al Qaryah al `Ashirah Abis Al Qaryah al ‘Āshirah Abīs-6.6 km 4.1 mishow
Al `Attarin Al ‘Aţţārīn-6.6 km 4.1 mishow
Ghurbal Ghurbāl-6.8 km 4.2 mishow
Abu ad Dirda' Abū ad Dirdā’-7.1 km 4.4 mishow
Al Manshiyah Al Manshīyah-7.2 km 4.4 mishow
`Ezbet Yusef-el-`Abd ‘Ezbet Yûsef-el-‘Abd-7.2 km 4.5 mishow
`Izab ath Thalathin ‘Izab ath Thalāthīn-7.2 km 4.5 mishow
Bab Sidrah Bāb Sidrah-7.2 km 4.5 mishow
Karmus Karmūs-7.2 km 4.5 mishow
Ghayt al `Adhb Ghayţ al ‘Adhb-7.3 km 4.5 mishow
Al Jumruk Al Jumruk-7.4 km 4.6 mishow
Al Anfushi Al Anfūshī-7.4 km 4.6 mishow
Al Qaryah as Sabi`ah Al Qaryah as Sābi‘ah-7.4 km 4.6 mishow
Al Mandarah Al Mandarah-7.5 km 4.6 mishow
Al Laban Al Labān-7.5 km 4.7 mishow
`Izbat al `Amrawi al Kubra ‘Izbat al ‘Amrāwī al Kubrá-7.6 km 4.7 mishow
`Izbat Nubar Basha ‘Izbat Nūbār Bāshā-7.7 km 4.8 mishow
Ra's at Tin Ra’s at Tīn-7.8 km 4.8 mishow
`Izbat Badwani ‘Izbat Badwānī-7.8 km 4.8 mishow
Masakin at Tubjiyah Masākin aţ Ţūbjīyah-7.8 km 4.9 mishow
Masakin Suq al Jum`ah Masākin Sūq al Jum‘ah-8.0 km 5.0 mishow
`Izbat al Birins al Bahriyah ‘Izbat al Birins al Baḩrīyah-8.1 km 5.0 mishow
Mina al Basal Mīnā al Başal-8.2 km 5.1 mishow
Kawm ash Shaqafah Kawm ash Shaqāfah-8.2 km 5.1 mishow
`Izbat at Tawfiqiyah ‘Izbat at Tawfīqīyah-8.3 km 5.2 mishow
`Izbat Hasanayn ‘Izbat Ḩasanayn-8.4 km 5.2 mishow
Kafr `Ushri Kafr ‘Ushrī-8.4 km 5.2 mishow
`Izbat Karamillah ‘Izbat Karamillah-8.5 km 5.3 mishow
Khurshid Khūrshīd-8.5 km 5.3 mishow
`Izbat al `Abid ‘Izbat al ‘Abīd-8.5 km 5.3 mishow
`Izbat Khurshid al Qibliyah ‘Izbat Khūrshīd al Qiblīyah-8.5 km 5.3 mishow
Al Muntazah Al Muntazah-8.7 km 5.4 mishow
Qaryah Qaryah-8.9 km 5.5 mishow
Qaryah Arba`ah/Sab`ah Qaryah Arba‘ah/Sab‘ah-8.9 km 5.5 mishow
Qaryah Thalathah/Sab`ah Qaryah Thalāthah/Sab‘ah-8.9 km 5.5 mishow
`Izbat al `Arab ‘Izbat al ‘Arab-9.1 km 5.6 mishow
`Izbat Hawd `Asharah ‘Izbat Ḩawḑ ‘Asharah-9.1 km 5.7 mishow
Qaryat Ithnayn/Sab`ah Qaryat Ithnayn/Sab‘ah-9.2 km 5.7 mishow
Al Qaryah al Ula Al Qaryah al Ūlá-9.2 km 5.7 mishow
Al Qabbari Al Qabbārī-9.3 km 5.8 mishow
Qaryah Khamsah/Arba`ah Qaryah Khamsah/Arba‘ah-9.5 km 5.9 mishow
Naj` al `Arab Naj‘ al ‘Arab-9.5 km 5.9 mishow
Qaryah Wahid/Sab`ah Qaryah Wāhid/Sab‘ah-9.6 km 5.9 mishow
`Izbat Dibbanah ‘Izbat Dibbānah-9.6 km 6.0 mishow
`Izbat Farhad ‘Izbat Farhād-9.6 km 6.0 mishow
Al Ma`murah Al Ma‘mūrah-9.7 km 6.1 mishow
`Izbat ath Thawrah ‘Izbat ath Thawrah-9.8 km 6.1 mishow
Manshiyat al Awqaf Manshīyat al Awqāf-9.9 km 6.1 mishow
`Izbat al Islah az Zira`i ‘Izbat al Işlāḩ az Zirā‘ī-9.9 km 6.2 mishow
`Izbat Munir ‘Izbat Munīr-9.9 km 6.2 mishow
Al `Izbah al Jadidah Al ‘Izbah al Jadīdah-10.0 km 6.2 mishow
Ar Rawdah al Jadidah Ar Rawḑah al Jadīdah-10.0 km 6.2 mishow

You can reduce or expand the radius of your search of places around Bulkili: 5 km15 km